The Nerd Herd

Denna vecka hade vi planerat ett avsnitt, körde lite försnack som spårade ur och inte alls blev det vi tänkt oss... Men det blev nog ganska OK i alla fall...

Well Well... nu kör vi

/TNH

Direct download: The_Nerd_Herd_-_Avsnitt_107.mp3
Category:The Nerd Herd -- posted at: 8:18am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.