The Nerd Herd

Denna gången spelar vi in på TechDays där vi får tillfälle att trendspana lite. Vi funderar på vad AI kan tillföra för IT Pros och vad det innebär för verksamheten.

/TNH

Direct download: The_Nerd_Herd_-_Avsnitt_104.mp3
Category:The Nerd Herd -- posted at: 12:00pm CEST
Comments[0]

Post your comment:

Name

E-mail (will not be published)

Website

Your Comment
Please do not click submit more than once.